Challenge

NLAIC LET’S BEAT COVID-19

-1342Days -16Hours -3Minutes -29Seconds

AI in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Zorgprofessionals en innovators, die willen weten hoe de waarde van AI snel en verantwoord kan worden ingezet om COVID-19 het hoofd te bieden, kunnen sinds kort gebruikmaken van de ‘Wegwijzer AI en Corona’. De wegwijzer bundelt informatie over wetten, kaders, Kamerbrieven, (onderzoeks)rapporten en praktische handreikingen met betrekking tot AI in de zorg en is bedoeld voor (zorg)professionals die willen starten of bezig zijn met het ontwikkelen of toepassen van AI.

Ook De NLAIC draagt hier een steentje aan bij en heeft een werkgroep opgericht om op het terrein van gezondheid en zorg de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en te werken aan een programmaplan. 

Samen met al haar partners roept zij het Nederlandse AI landschap op om de krachten te bundelen en met oplossingen te komen om de schade die op zoveel vlakken is en wordt geleden te beperken.


Challenger

April 10, 2020
Categories:

    Apply for this Challenge

    I want to be updated on future challenges