Request for Information

    Personal Details

    Address

    Overview Big Data and NoSQL Databases

    U krijgt een overzicht van het huidig landschap van dataopslagmogelijkheden. Naast relationele databases, zijn er immers inmiddels NoSQL databases (key/value, document, column family and graph databases), big data databases, etc. Wat maakt deze database soorten uniek, op welke concepten zijn ze gebaseerd en wanneer pas je welke toe? Vragen die met het steeds groeiend aantal mogelijkheden steeds lastiger te beantwoorden zijn. We kijken naar de belangrijke spelers en grote namen in de markt van dit moment, zoals Hadoop, MongoDB, Cassandra, HDInsight, DocumentDB, etc.
    Categories: