JADS, TU/e en TiU maken AI concreet toepasbaar voor de industrie in publiek-private samenwerking CERTIF-AI

AI-toolkit voor industriële toepassingen
Jheronimus Academy of Data Science (JADS) zal de komende vier jaar met een consortium van academische en industriële partners werken aan de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI)-toolkit, bestaande uit algoritmen en methoden, voor industriële toepassingen. De ontwikkeling wordt door NWO gefinancierd in het project CERTIF-AI (Certification of production process quality through Artificial Intelligence) dat op 1 september 2020 van start gaat. Het doel van het project is om de grote hoeveelheid data die door machines en in productieprocessen wordt gegenereerd te gebruiken om processen te certificeren, de kwaliteit van producten te verbeteren en problemen te diagnosticeren. Voor de industriële eindgebruikers betekent dit minder fouten in de productie en dus lagere kosten of een grotere betrouwbaarheid van het proces en dus een beter product of service. Het project is niet alleen academisch vernieuwend door het toepassen van AI-technieken op real-time sensordata, maar ook leveren JADS en consortiumpartners een bijdrage aan het inzetten van AI voor concrete industriële toepassingen.

Implementatie bij industriële partners
De AI-toolkit zal door een onderzoeksteam van JADS,  Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Tilburg University (TiU) en Hogeschool Utrecht (HU) worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vier concrete toepassingen zijn gedefinieerd door Damen Shipyards, Omron, Additive Industries en VTEC. Sioux Mathware, BrightCape en UNIT040 helpen bij de implementatie van de toolkit, samen met Hogeschool Utrecht en praktische onderzoekers van JADS (PDEng).

“De Omron IPC is een Build-to-Order product en kent duizenden varianten. Met CERTIF-AI automatiseren en integreren we het validatieproces van nieuwe varianten in het normale productieproces om zo de levertijd van nieuwe varianten significant te verkorten.”
Tim Foreman – Omron

“Damen ziet veel potentie in het CERTIF-AI project in samenwerking met JADS. Een meer datagedreven aanpak in operationele processen is een strategisch speerpunt voor Damen en maakt het mogelijk voor ons om inzichten te creëren die voorheen niet mogelijk waren. Deze inzichten bieden optimalisatiekansen maar genereren ook additionele waarde voor zowel Damen, de klant, en de klant van de klant.”
Jasper Schuringa – Damen Shipyards

Samenwerking universiteiten
Het project CERTIF-AI is een goed voorbeeld van de verbindende rol die JADS heeft in de samenwerking tussen de moederuniversiteiten TU Eindhoven en Tilburg University en de verbonden onderzoeksinstituten zoals het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) van TU/e dat zich onder meer richt op het gebruik van AI voor high-tech systemen.
Ingrid Heynderickx, voorzitter van het interuniversitaire stuurorgaan van JADS en tevens decaan aan de Faculteit Industrial Engineering and Innovation Sciences van TU/e: “We zijn erg blij met deze samenwerking waarbij de beste kennispartners nauw met de industrie samenwerken, dit project is spot-on als het gaat om het toepasbaar maken van AI voor de maakindustrie”

Over JADS
JADS is een alliantie tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Tilburg University (TiU) op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Data Science. JADS is een multidisciplinair academisch instituut met een opleidings- en onderzoeksdoelstelling en met de speciale missie om bedrijven te helpen bij de transformatie naar data-gedreven besluitvormingsprocessen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de AI instituten van TU/e (EAISI) en TiU (Mind Labs).

Meer informatie
Het consortium staat open voor participatie van nieuwe industriële partners. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Renato Calzone (r.f.calzone@jads.nl, tel: +31 (0)6 130 609 74)

June 24, 2020