Request for Information

  Personal Details

  Address

  Installation and Maintenance of Hadoop

  We starten met de HDFS-architectuur en de belangrijkste
  bouwstenen.

  Daarna gaan we verder met de best practices die moeten worden
  gevolgd bij het implementeren van clusters in Hadoop en krijg je
  een inleiding over het gebruik van Hadoop met Amazon EMR.

  Verder behandelen we het installeren van Ranger- en
  Ranger-authenticatieoverwegingen, evenals het aanpassen van
  services om Ranger naast Hadoop uit te voeren.

  Tot slot behandelen we de verschillende beschikbare
  distributions en algemene onderhoudstaken in een
  Hadoop-omgeving.

  Uw Resultaat:

  Je bent bekend met de key concepten en de belangrijkste features
  van Hadoop.

  Voorkennis:

  Er is geen specifieke voorkennis nodig.

  Categories: