Request for Information

    Personal Details

    Address

    Designing and Implementing Big Data Solutions

    In deze training leert u Big Data analysis oplossingen implementeren met het Microsoft data platform. De training behandelt hoe Windows Azure HDInsight kan worden ingezet voor Big Data Analysis. De primaire doelgroep van de training bestaat uit database en BI professionals, die kennis en ervaring hebben met data warehouses en enterprise BI oplossingen in SQL Server omgevingen. Na het afronden van de training zijn de cursisten instaat om: • Windows Azure HDInsight in te zetten en te gebruiken voor Big Data analysis. • Pig en Hive te gebruiken voor het analyseren van big data uit Windows Azure HDInsight. • Big Data processen te ontwerpen en te implementeren ter ondersteuning van self-service BI.
    Categories: