Request for Information

    Personal Details

    Address

    Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure (DP-100 examen)

    Deze driedaagse training verschaft je de benodigde kennis over hoe je Azure services gebruikt om machine learning solutions te ontwikkelen, trainen, en in te zetten. De training begint met een overzicht van Azure services die data science ondersteunen. Daarna ligt de focus op het gebruik van Azure s premier data science service, de Azure Machine Learning service, die data science automatiseert. Bij deze training ligt de focus op Azure, je zal niet leren hoe je data science het beste kan doen. Bij deze training wordt ervan uitgegaan dat je dat al kan.
    Categories: