• Duration 6+ months
 • Location Utrecht
 • Language Dutch, English
 • Function Data Scientist
 • Education MSc
 • Industry Government Administration
 • Coding SAS, SQL

  Apply for this job

  Freelance

  Data Scientist

  Opdrachtgever: Belastingdienst
  Startdatum: 3-8-2020
  Duur: 6 mnd+
  Inzet: 36 uren per week

  OPDRACHT

  Binnen het Belastingdienstbrede project BTW E-Commerce:
  1) Opstarten van een verkenningsfase waarin samen met de business risico’s die voortkomen uit iOSS-regelgeving worden ge├»nventariseerd en vervolgens worden geplot op het bedrijfsproces.
  2) Volgens de procedures en richtlijnen van DF&A ontwikkelen van informatieproducten (o.a. signaalmodellen en/of risicomodellen) die deze business risico’s detecteren en beschrijven in termen van fiscaal belang.
  3) Het implementeren van de informatieproducten in het primaire proces
  4) Het plannen van 1) t/m 3) in afstemming met DF&A, en bewaken van deze tijdslijnen
  5) Het vervullen van een trekkersrol binnen het team waar de ingehuurde medewerker onderdeel van uit gaat maken tot en met de implementatie van de diverse informatieproducten (totale duur opdracht maximaal 1,5 jaar)

  Binnen de Europese Unie geldt uniforme regelgeving rondom invoer van goederen voor webshops. Vanaf 1 januari 2021 komt er nieuwe wetgeving die moet helpen zodat onlinemarktplaatsen hun rol kunnen spelen in de strijd tegen fiscale fraude en om de administratieve lasten te verminderen voor bedrijven die online goederen verkopen. Dit helpt dus enerzijds de ondernemers en anderzijds de lidstaten om de 5 miljard aan belastinginkomsten die elk jaar in deze sector verloren gaan te recuperen. Concreet willen we (Douane en Belastingdienst samen) de mogelijkheden om het toezicht op e-commercezendingen anders te gaan benaderen in beeld brengen. Redenen hiervoor zijn de explosieve groei van e-commerce en signalen van nalevingstekorten op zowel invoerrechten als btw. Onze (traditionele) manier van toezicht houden en handhaven is onvoldoende effectief. Samenwerking tussen de dienstonderdelen en structurele uitwisseling van gegevens is daarbij essentieel, maar ook de inzet van analyticsproducten speelt hierbij een belangrijke rol. Datafundamenten & Analytics is een dienstonderdeel van de Belastingdienst die de ontwikkeling en beheer van analytics producten uitvoert. Zo worden er onder andere risicomodellen en dashboards gebouwd en eenmalige analyses uitgevoerd.

  EISEN

  • Je hebt een wo-masterdiploma in de richting van econometrie, statistiek, wiskunde, natuurkunde of informatica
  • Je hebt ervaring met statistische methodes en technieken
  • Programmeerkennis in bijvoorbeeld SAS, SQL en ervaring met Teradata
  • Aantoonbare affiniteit met data, data-analyses en datavisualisatie en statistische methodes en technieken

   WENSEN
  • Zelfstandig, Kartrekker, Pro-actief, Verbinder. Communicatief vaardig. In staat om andere mensen te coachen en begeleiden.
  • Affiniteit met fiscaliteit; specifiek omzetbelasting en/of E-commerce
  • Ervaring met werken in een agile/scrum omgeving en multidisciplinair team

  Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 3 juli om 12:00 uur in ons bezit te zijn.

  Categories: