• Job Intesity 32-40 hours
 • Duration 3-6 months
 • Location GL, Apeldoorn
 • Language Dutch
 • Function Data Architect
 • Industry Government Administration

  Apply for this job

  Freelance

  Data Architect

  Opdrachtgever: Belastingdienst
  Standplaats: Apeldoorn
  Startdatum: 1-07-2020
  Einddatum: 31-12-2020 (optie op verlenging)
  Inzet: 36 uur per week

  Als data architect ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van het overkoepelende objectmodel van de Belastingdienst en je ondersteunt de domeinarchitecten bij het opstellen van hun gegevensarchitectuur die onderdeel uitmaakt van de domeinarchitectuur. Je bent in staat om conceptuele vraagstukken te vertalen naar data structuren, administraties en voorzieningen. Daarnaast stuur je de datamodelleurs binnen een domein inhoudelijk aan bij het uitwerken van de gegevensarchitectuur naar kennis- en logische data modellen.

  Hierbij werk je nauw samen met een team van data modelleer experts van de keten Gegevens en architecten van de verschillende domeinen. De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de vooraf ingevulde gegevens in de aangifte inkomstenbelasting, die het belastingplichtigen makkelijker maken om aangifte te doen. Wij willen ook kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, zoals de toenemende internationalisering, het steeds flexibeler worden van het ondernemerschap en de opkomst van de digitale economie. We werken daarom aan een toekomstbestendige werkwijze van inwinnen, ontsluiten en beschikbaar stellen van gegevens, waardoor eenduidige en consistente interpretatie mogelijk is. Waardecreatie en risicobeheersing gaan daarbij hand in hand. Daarbij is cruciaal dat we overzicht houden over alle informatie die van belang is, welke regels er rusten op die informatie, in welk proces de informatie zit en hoe deze gegevens zicht tot elkaar verhouden. Om vervolgens uit te komen bij de technische component, namelijk: hoe worden gegevens gebruikt in de dagelijkse praktijk door databases en applicaties? Op al die vragen willen we grip krijgen. Gegevensarchitectuur en datamodellering zijn daarvoor essentiële capabilities.

  EISEN

  • WO, bij voorkeur in een bètarichting zoals informatica of wiskunde.
  • Je hebt uitstekende kennis van diverse modelleervormen zoals anchor-style, dimensioneel, feitgebaseerd en logisch modelleren.
  • Je hebt uitstekende kennis van businessarchitectuur en goede kennis van applicatie- en technologiearchitectuur.
  • Je hebt kennis van TOGAF, ArchiMate, BiZZDesign Enterprise Studio, Scaled Agile Framework en NORA.
  • Je beschikt over ruime ervaring in het adviseren van het management van de business- en IVorganisatie.
  • Je hebt ervaring met het functioneel aansturen van collega-architecten en ontwerpers en met het uitoefenen van architectuurcontrol binnen een domein.
  • Je hebt ruime ervaring met model- en metadatagedreven architecturen en implementaties.
  • Je hebt ruime ervaring in het logisch modelleren van een domein.

  WENSEN

  • Bestuurssensitiviteit
  • Motiveren
  • Netwerken
  • Overtuigingskracht
  • Plannen en organiseren

  Aanbiedingen van CV dient uiterlijk voor 26 juni 12:00 uur.

  Categories: