• Salary €50.000 – €60.000
 • Job Intesity 40 hours
 • Duration 12+ months
 • Location NH, Amsterdam
 • Language Dutch
 • Function Data Engineer
 • Expertise Medior (2-4 year)
 • Education MSc
 • Industry Events Services, Internet, Online Media
 • Specialties NLP Computer Vision
 • Data Science Scikit-learn
 • DevOps Docker,
 • Areas of Expertise/Specialties Artificial Intelligence

  Apply for this job

  Permanent

  AI Developer

  Bij het Chief Technology Office (CTO) van de gemeente Amsterdam houden we ons onder andere bezig met ethische oplossingen voor een betere en eerlijkere wereld. Dat we daar open source voor gebruiken spreek voor zich. De uitdaging zit hem in het zo snel mogelijk nieuwe technieken inzetten voor maatschappelijke vernieuwingen. Deze vacature voor AI developer is perfect voor jou als je beschikt over een sterk conceptueel denkvermogen met een praktische aanpak. Daarnaast beschik je over een brede kennis van machine learning technieken.

  We zijn voor een tweetal AI Developer vacatures op zoek naar mensen met talent en een ambitie voor kunstmatige intelligentie, om te werken aan AI voor de stad.

  Als AI developer ben je onderdeel van het Amsterdamse Artificial Intelligence (AI) Team en draag je bij aan het onderzoeken en toepassen van kunstmatige intelligentie voor de stad.

  Jij zorgt ervoor dat jouw werk zichtbaar is en gebruikt wordt. CTO ontwikkelt waar mogelijk alles open source en moedigt een brede communicatie over het werk binnen het team aan. Technologie is namelijk sterk wanneer het schaalbaar is, hierom wil CTO graag samenwerken en de krachten bundelen. Daarnaast wil het team open en transparant zijn over de technieken die worden toegepast en aansluiten.

  Werkzaamheden:
  Je ontwikkelt modellen, algoritmes en prototypes binnen projecten, om het leven in de stad te verbeteren;

  Je draagt in teamverband bij aan het vergroten van kennis over kunstmatige intelligentie;

  Je blijft op de hoogte van relevante “state of the art” ontwikkelingen op het gebied van AI;

  Je werkt samen met andere ontwikkelaars voor snellere afhandeling van gezamenlijke opgaven en van elkaar te kunnen leren;

  Je signaleert en adviseert afdelingen over de kansen en mogelijkheden van AI en zoekt naar casuïstiek waar de techniek voor positieve impact kan zorgen.

  Wij vragen

  • Wo werk- en denkniveau aangevuld door een opleiding in Kunstmatige intelligentie, Data Science of een vergelijkbaar veld;
  • Brede kennis van machine learning technieken, zowel supervised als unsupervised;
  • Ervaring met Python en bekend met libaries als sklearn en pytorch;
  • Ervaring of interesse voor het werken in open source projecten:
  • Je bent in staat complexe complexe concepten in simpele verwoording;
  • Sterke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
  • Daarbij heb je met tenminste één van het volgende genoemde kennis en/of ervaring opgedaan: Computer vision, Object detection, Docker, Edge computing op mobile devices, NLP, Front-end ontwikkeling en/of Back-end ontwikkeling.

  Competenties

  Wij verwachten van jou een proactieve en leergierige werkhouding en interesse in de stad Amsterdam. Aanvullend beschik je over een:

  • Sterk con­cep­tu­eel denk­ver­mo­gen met een prak­ti­sche aan­pak;
  • Ana­ly­tisch ver­mo­gen en oplossingsgericht: Be­grijpt de con­text van het pro­ject en trekt con­clu­sies. Daarbij be­staan­de pro­ble­men kunnen iden­ti­fi­ce­ren en ana­ly­se­ren om ver­vol­gens nieu­we op­los­sin­gen aan te bie­den;
  • Communicatieve vaardigen: Com­mu­ni­ca­tief sterk, zo­wel in woord als ge­schrift;
  • Ontwikkelings- en resultaatgericht: Je bent in staat tot het snel ontwikkelen van AI prototypes.

  Wij bieden

  • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar;
  • Je salaris is minimaal € 3.491,- en maximaal € 5.067,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
  • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
  • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier .

  De organisatie

  CTO Innovatieteam
  Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en hebben steeds meer invloed op ons leven; hoe wij als mensen met elkaar omgaan en hoe de gemeente werkt. met maatschappelijke vraagstukken omgaat. Als CTO Innovatieteam onderzoeken we het effect van techniek op de menselijke interactie en maken we samen met collega’s slimme en nieuwe technologieën, al dan niet met spelers van buitenaf.

  Omdat het gebruik van kunstmatige intelligentie voor Amsterdam gezien wordt als een grote kans voor het verbeteren van de leefbaarheid van de stad is er besloten om een onderzoeksteam rondom stedelijke Artificial Intelligence (AI) te beginnen. Dit team werkt met de nieuwste technieken op het gebied van AI, zoals beeldherkenning om problemen op straat te vinden. Het toepassen van AI om burgers beter te woord te kunnen staan en bijvoorbeeld technieken om de historische archieven beter te kunnen doorzoeken.

  Categories: